Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
09.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
13.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
12.00

Dr. Memmini
Bientina
09.00
13.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
09.30
13.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
13.00

Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
10.30
13.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
11.00
10.00
11.00
Dr. Memmini
Bientina
11.00
13.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
15.00
19.00

Dr. Memmini
Bientina
15.00
19.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
15.00
19.00

Dr.ssa Mora
Bientina
15.00
19.00

Dr. Memmini
S. Maria a Monte (su appuntamento)
17.30
19.00
Dr.ssa Mora
Bientina
15.00
19.00

Dr. Memmini
Bientina
15.00
19.00
Dr. Memmini
Bientina
15.00
19.00

Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
17.00
19.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
15.00
19.00

Dr. Memmini
S. Maria a Monte
16.00
19.00

Dr.ssa Mora
Bientina
16.00
19.00
16.00
17.00
18.00

Lunedì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 13.00
 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  15.00 - 19.00
 • Dr. Memmini
  15.00 - 19.00

Martedì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 12.00
 • Dr. Memmini
  09.00 - 13.00
 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  15.00 - 19.00
 • Dr.ssa Mora
  15.00 - 19.00
 • Dr. Memmini
  17.30 - 19.00

Mercoledì

 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  09.30 - 13.00
 • Dr.ssa Mora
  15.00 - 19.00
 • Dr. Memmini
  15.00 - 19.00

Giovedì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 13.00
 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  10.30 - 13.00
 • Dr. Memmini
  15.00 - 19.00
 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  17.00 - 19.00

Venerdì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 11.00
 • Dr. Memmini
  11.00 - 13.00
 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  15.00 - 19.00
 • Dr. Memmini
  16.00 - 19.00
 • Dr.ssa Mora
  16.00 - 19.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
09.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
09.30
13.00
10.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
10.30
13.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
15.00
19.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
15.00
19.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
15.00
19.00
16.00
17.00
Dr.ssa Basiloni Valentina
Bientina
17.00
19.00
18.00

Lunedì

 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  15.00 - 19.00

Martedì

 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  15.00 - 19.00

Mercoledì

 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  09.30 - 13.00

Giovedì

 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  10.30 - 13.00
 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  17.00 - 19.00

Venerdì

 • Dr.ssa Basiloni Valentina
  15.00 - 19.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
09.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
13.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
12.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
13.00
Dr.ssa Mora
Bientina
09.00
11.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Dr.ssa Mora
Bientina
15.00
19.00
Dr.ssa Mora
Bientina
15.00
19.00
16.00
Dr.ssa Mora
Bientina
16.00
19.00
17.00
18.00

Lunedì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 13.00

Martedì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 12.00
 • Dr.ssa Mora
  15.00 - 19.00

Mercoledì

 • Dr.ssa Mora
  15.00 - 19.00

Giovedì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 13.00

Venerdì

 • Dr.ssa Mora
  09.00 - 11.00
 • Dr.ssa Mora
  16.00 - 19.00
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
09.00
Dr. Memmini
Bientina
09.00
13.00
10.00
11.00
Dr. Memmini
Bientina
11.00
13.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Dr. Memmini
Bientina
15.00
19.00
Dr. Memmini
Bientina
15.00
19.00
Dr. Memmini
Bientina
15.00
19.00
16.00
Dr. Memmini
S. Maria a Monte
16.00
19.00
17.00
Dr. Memmini
S. Maria a Monte (su appuntamento)
17.30
19.00
18.00

Lunedì

 • Dr. Memmini
  15.00 - 19.00

Martedì

 • Dr. Memmini
  09.00 - 13.00
 • Dr. Memmini
  17.30 - 19.00

Mercoledì

 • Dr. Memmini
  15.00 - 19.00

Giovedì

 • Dr. Memmini
  15.00 - 19.00

Venerdì

 • Dr. Memmini
  11.00 - 13.00
 • Dr. Memmini
  16.00 - 19.00

L’ambulatorio di Santa Maria a Monte è ubicato in Via Usciana 94/A (loc. Ponticelli )
L’ambulatorio di Bientina è ubicato in Via del Monte EST 63/11 ( Loc. 4 Strade ).
Per appuntamenti telefonare dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 17:00
Il numero di telefono è 0587-083180